In English english

 

 

 

 

 

 

 

Om konferensen

I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet dygnets alla timmar, erbjuds många nya vägar till kontaktskapande. Med ny teknik följer nya möjligheter att interagera med andra, på gott och på ont. För den som blir utsatt för påhopp och kränkningar är hemmet inte längre en fredad zon. Nätmobbning försiggår oberoende av tid och rum. Något som inte minst flera aktuella fall i vår närtid visar.

Förändrade förutsättningar innebär nya utmaningar för både forskare och praktiker. Vi som strävar efter att förstå och förebygga nätmobbning behöver bygga upp en gemensam begreppsvärld och utforma strategier som bygger på beprövad erfarenhet och som är förankrade i samtiden.

Det är mot den bakgrunden som Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad tillsammans med stiftelsen Friends och the International Bullying Prevention Association, arrangerar en unik internationell konferens för att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte gällande nätmobbning.

Första omgången av konferensen hölls den 11-2 maj 2014 i Göteborg. Programmet innehöll föreläsningar av flera internationellt erkända forskare samt en utställning där skolor, kommuner och organisationer visade hur de konkret arbetar kring nätmobbning, och även en posterutställning där forskare presenterade sin forskning.

Samtliga föreläsningarna har sammanfattats till ett referat och några av föreläsningarna filmades även in av UR. Referaten och filmerna finns under fliken ”Föreläsningar 2014”. 

En ny konferens arrangeras 2016. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information.

Föreläsningar 2014

Patricia Agatston

Patricia Agatston

Ph.D. Prevention/Intervention Center, Marietta, GA, USA

Nätmobbning i en digital tid

Referat

UR film

 

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Generalsekreterare för Friends

Instagram-upproret
Lärdomar – Kännetecken – Ansvar och förebyggande arbete 

Referat

 UR film

 

Sofia Berne

Sofia Berne

Doktorand, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Riktlinjer för att arbeta förebyggande mot nätmobbning i skolor – en internationell genomgång

Referat

UR film

Appearance related cyberbullying – a problem especially for girls,
Ann Frisén & Sofia Berne

Referat

Caroline Dyrefors Grufman

Caroline Dyrefors Grufman

Sveriges barn- och elevombud, BEO

Skolans ansvar att motverka utanförskap

Referat

UR film

 

Ann Frisén

Ann Frisén

Professor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Att mäta nätmobbning – en systematisk genomgång av metoder 

Referat

Nätmobbning – utseendet är ofta i fokus speciellt när det gäller flickor
Ann Frisén & Sofia Berne

Referat

UR film

Dan Olweus

Dan Olweus

Research professor, Uni Health/Uni Research and University of Bergen, Norway.

Digital och traditionell mobbning: Myter, fakta och Skolverket

Referat

UR film

 

Christina Salmivalli

Christina Salmivalli

Professor of psychology, University of Turku, Finland

Utsatthet på nätet: Riskfaktorer, konsekvenser, and interventioner

Referat

UR film

Peter K Smith

Peter K Smith

Emeritus Professor, Goldsmiths, University of London, UK

Nätmobbning bland unga: En översikt av dess natur och konsekvenser

Referat

UR film

Robert Thornberg

Robert Thornberg

Biträdande professor i pedagogik
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet

När det plötsligt verkar okej att göra det: Sociala och psykologiska processer som bortrationaliserar och rättfärdigar traditionell mobbning och nätmobbning

Referat

Linda Beckman

Linda Beckman

Ph.D., Karlstads universitet

Nätmobbing – är det värre än traditionell mobbning? Effekter på psykisk hälsa och skolprestationer

Referat

Plats

Plats för konferensen är Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyn 38, Göteborg. Elite Park Avenue Hotell ligger i centrala Göteborg och kan smidigt nås med kollektivtrafik.

För att söka kollektivtrafik besök: www.vasttrafik.se

Posterutställning 2014

Måndag

Dessa finns i utställningen under måndagen. Några av de engelska posters från söndagen kommer även att finnas under måndagen. Listan uppdateras löpande. 


Barns digitala användande – Helsingborgs stad
Sedan 2008 har vi arbetet med Olweusprogrammet i Helsingborgs 34 kommunala grundskolor. Vi har stöttat skolorna under senare tid med utbildning i barns digitala användande och hur de kan hantera det ökande användandet av sociala medier. Casemetodik och elevaktiva rollspel är en viktig del i arbetet.

Friends – schysst på nätet
Projektet Schysst på nätet riktar sig till barn, unga och vuxna och innehåller utbildningar för att hjälpa skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras arbete mot kränkningar på nätet. Under konferensen kommer vi att presentera resultaten från Friends nätrapport 2014 samt förslag på hur vi tillsammans kan skapa ett schysstare klimat på nätet.

Hat på nätet
Ungdomsstyrelsen (från 1 april Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har regeringens uppdrag att förebygga kränkningar, hot och trakasserier bland unga på nätet. Vi har bland annat tagit fram en nätjuridisk handbok + lärarhandledning som kan användas som stödmaterial i skolan.

IKT fritids ett socialt och kulturellt fenomen
Vi har en aktivitet på fritids som vi kallar för IKT fritids (informations- och kommunikationsteknik)  då vi tar del av barnens virtuella värld och finns som stöd och bollplank i värdegrundsfrågor. Med samtal, diskussioner och reflektioner har vi väglett barnen i att vara schyst och säker på nätet.

Kartläggningar struktur och systematik  – Nordlyckeskolan, Göteborgs kommun
Senaste kartläggningen visade en ökning av nätmobbningen jämfört med andra former av mobbning. Under våra regelbundna elevmöten har vi fokuserat på media där ungdomar blivit kränkta och på temat näthat. Kollegiala samtal och elevmöten enligt systematiken i  Olweusprogrammet.

Traditionell mobbning och nätmobbning  – Talavidskolan, Jönköpings kommun
Via våra elevmötens utmaningar har vi kollegiala samtal i personalen, två kärnkomponenter i Olweusprogrammet. Ett effektivt rastvaktssystem har gett resultat i form av låga nätmobbningssiffror.

Trygg på nätet – Halmstad kommun, BUF
Lupp till handling, ett projekt som har inspirerat till ett systematiskt förebyggande arbete mot nätkränkningar. Insatserna har riktat sig till elever, föräldrar och pedagoger.

Söndag

Bullied online but not telling anyone: Prevalence and associations among children 12-18 years old
Daneback, K.
Machackova, H.
Bjereld, Y.
Sevcikova, A.
Dedkova, L.

Bullying victimization, friendship and electronic communication among school-aged children in Finland and Sweden 2001-2010
Þóroddur Bjarnason
Kristian Daneback
Petra Löfstedt
Jorma Tynjälä
Raili Välimaa
Max Petzold

Cyberbullying. About the relation between cyberbullying and traditional bullying
Göran Englund

Cyberbullying: Adolescents as a third persona
Anastasia Kapatzia

Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium and Empathy
Julia Barlińska
Anna Szuster
Mikołaj Winiewski
University of Warsaw, Faculty of Psychology

Cyberbullying and Problem Drinking Among U.S. Female College Students: A Multisite Study
Ellen Selkie, MD, MPH
Rajitha Kota, MPH
Megan Moreno, MD, MSEd, MPH

Cyberbullying- Guidelines and Suggestions for Prevention Work
Dr. Catarina Katzer

Cyberbullying victims: Mediation and coping
Alena Cerna
Lenka Dedkova
Hana Machackova

Cyberbullying Prevalence and Types Among U.S. Female College Students: A Multisite Study
Rajitha Kota, MPH
Ellen Selkie, MD, MPH
Megan Moreno, MD, MSEd, MPH

Cyberbullying prevention in lithuanian schools: the attitude of 5-12 grade pupils and teachers
Džiuginta Baraldsnes.

Cyber bullying vulnerability among college student with learning disabilities: Effects of social support, well being and coping strategies
Tali Heiman, PhD, Psychology and Education Department, The Open University of Israel
Dorit Olenik Shemesh, PhD, Psychology and Education Department, The Open University of Israel

Cyberbystanders’ emotional response: The context matters!
Hana Machackova, Masaryk University, Brno
Lenka Dedkova, Masaryk University, Brno
Anna Sevcikova, Masaryk University, Brno
Alena Cerna, Masaryk University, Brno

Differences in Excessive Online Behaviour, Cybergrooming Victimization and Sexting between traditional, cyber and combined bullying roles
Sebastian Wachs, University of Bremen, Germany
Ruth Sittichai, Prince of Songkla Univiversity, Thailand
Karsten D. Wolf, University of Bremen, Germany
Marianne Junger, University Twente, the Netherlands

Does online peer victimization make teen victims even more sick and unhappy?
Sindy R. Sumter
Susanne E. Baumgartner
Patti M. Valkenburg

Friendly Attac – A research based process to develop a serious game against cyber-bullying
Heidi Vandebosch
Karolien Poels
Katrien Van Cleemput
Sara Bastiaensens
Gie Deboutte

Groups of cyberbullying victims: Differentiating role of harm extent
Lenka Dedkova
Hana Machackova
Anna Sevcikova
Alena Cerna

 

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta Lislott Lundahl, lislott.lundahl@grkom.se

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arrangörer

gote-small

Göteborgs stad
Göran Englund
goran.englund@
socialresurs.goteborg.se

friends-small

Friends
Jacop Flärdh
jacop.flardh@friends.se

gr-s

Göteborgsregionen
Fredrik Åkerlind
fredrik.akerlind@grkom.se

gu-small

Göteborgs Universitet
Ann Frisén
ann.frisen@psy.gu.se
Sofia Berne
sofia.berne@psy.gu.se

ibpa-small

IBPA
Lynn Lonsway
lynnlonsway@gmail.com