In English english

 

 

 

 

 

 

 

Om konferensen

Cyberbullying – Årets viktigaste konferens?

I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet dygnets alla timmar, erbjuds många nya vägar till kontaktskapande. Med ny teknik följer nya möjligheter att interagera med andra, på gott och på ont. För den som blir utsatt för påhopp och kränkningar är hemmet inte längre en fredad zon. Nätmobbning försiggår oberoende av tid och rum. Något som inte minst flera aktuella fall i vår närtid visar.

Förändrade förutsättningar innebär nya utmaningar för både forskare och praktiker. Vi som strävar efter att förstå och förebygga nätmobbning behöver bygga upp en gemensam begreppsvärld och utforma strategier som bygger på beprövad erfarenhet och som är förankrade i samtiden.

Det är mot den bakgrunden som Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad  tillsammans med stiftelsen Friends och the International Bullying Prevention Association, för första gången arrangerar en unik internationell tvådagarskonferens för att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte gällande nätmobbning. Konferensen har rubriken Cyberbullying – En utmaning för forskare och skolpersonal och äger rum den 11-12 maj 2014.

 

UR spelade in en del av föreläsningarna. De har nu visats på Kunskapskanalen. Klicka på följande länk för att se föreläsningarna i efterhand: http://www.ur.se/Produkter?q=cyberbullying

 

12 maj Fokus Skola
Dagen har fokus skola och inkluderar bland annat föreläsningar av flera internationellt erkända forskare såsom Peter Smith, Dan Olweus och Christina Salmivalli. Från Sverige medverkar exempelvis professor på Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet Ann Frisén, Friends generalsekreterare Lars Arrhenius och Sveriges barn- och elevombud BEO Caroline Dyrefors Grufman. Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska.

På konferensen finns också en utställning där skolor, kommuner och organisationer visar hur de konkret arbetar kring nätmobbning, samt även en posterutställning där forskare presenterar sin forskning.

11 maj Fokus Forskning
Under konferensens första dag är målgruppen forskare och fokuserar på aktuell forskningen om nätmobbning. Dagen riktar sig även till yrkesverksamma inom skolan som söker en fördjupad kunskap om vad internationell forskning säger om nätmobbning. Denna dag är föreläsningarna enbart på engelska.

Föreläsare

Patricia Agatston

Patricia Agatston

Ph.D. Prevention/Intervention Center, Marietta, GA, USA

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Generalsekreterare för Friends

Sofia Berne

Sofia Berne

Doktorand, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Caroline Dyrefors Grufman

Caroline Dyrefors Grufman

Sveriges barn- och elevombud, BEO

Ann Frisén

Ann Frisén

Professor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Dan Olweus

Dan Olweus

Research professor, Uni Health/Uni Research and University of Bergen, Norway.

Christina Salmivalli

Christina Salmivalli

Professor of psychology, University of Turku, Finland

Peter K Smith

Peter K Smith

Emeritus Professor, Goldsmiths, University of London, UK

Robert Thornberg

Robert Thornberg

Biträdande professor i pedagogik
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet

Linda Beckman

Linda Beckman

Ph.D., Karlstads universitet

Plats

Plats för konferensen är Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyn 38, Göteborg. Elite Park Avenue Hotell ligger i centrala Göteborg och kan smidigt nås med kollektivtrafik.

För att söka kollektivtrafik besök: www.vasttrafik.se

Logi

Elite Park Avenue Hotell
Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Superior rum for 1 person: 1253 kr/natt, 200 kr tillkommer i dubbelrumstillägg.
Alla priser inkluderar moms och frukost och gäller för boende 10 och 11 maj.
Betalsätt: Ni betalar på plats med kreditkort eller kontant.
Bokningarna görs via mail till anna.skoglund@elite.se
Vid bokning uppger gäst kod: GRU110514 tillsammans med namn, telefonnummer och kreditkortsnummer med giltighetstid för garanti.
Observera att vi inte kan genomföra bokning utan kreditkortsnummer.

 

Andra alternativ

http://www.goteborg.com/en/Stay/Stay-Startpage/

 

Program

 • 08:00-09:00
  Kaffe and registrering
  09:00-09:10
  Välkommen
  Robert Hammarstrand (S) Ordförande Utbildningsnämnden Göteborgs stad
  09:10-09:40
  Peter K Smith
  Cyberbullying in young people: An overview of it’s nature and impact (på engelska)
  09:50-10:30
  Parallella föreläsningar
  Caroline Dyrefors Grufman  – Skolans ansvar att motverka utanförskap
  Ann Frisén & Sofia Berne – Appearance related cyberbullying – a problem especially for girls (på engelska)
  10:30-11:00
  Kaffe
  11:00-11:50
  Parallella föreläsningar
  Lars Arrhenius – Instagramupproret – lärdomar, kännetecken, ansvar, och förebyggande arbete
  Robert Thornberg  När det plötsligt verkar okej att göra det: Sociala och psykologiska processer som bortrationaliserar och rättfärdigar traditionell mobbning och nätmobbning
  Christina Salmivalli – Online victimization: Risk factors, consequences, and intervention (på engelska)
  11:50-13:20
  Lunch + posterutställning 
  Posters presenteras av skolor, lokala myndigheter, föräldraföreningar och andra praktiker som arbetar mot cybermobbning. Alla posters kommer att vara uppsatta under hela dagen, och föreläsare kommer att finnas tillgängliga för frågor under lunchen och fikapausen på eftermiddagen. Posterpresentationer utgör ett forum för diskussion och inspiration till förebyggande arbete och interventioner mot cybermobbning.
  13:20-14:00
  Parallella föreläsningar
  Sofia Berne – Riktlinjer för att arbeta förebyggande mot cybermobbning i skolor – en internationell genomgång
  Patricia Agatston – Cyberbullying: Bullying in the Digital Age (på engelska)
  14:10-14:50
  Parallella föreläsningar
  Ann Frisén – Cybermobbning – utseendet är ofta i fokus speciellt när det gäller flickor
  Linda Beckman - Cyberbullying -  worse than traditional bullying?- Effects on mental health and school performance (på engelska)
  14:50-15:30
  Kaffe + posterutställning
  Posters presenteras av skolor, lokala myndigheter, föräldraföreningar och andra praktiker som arbetar mot cybermobbning. Alla posters kommer att vara uppsatta under hela dagen, och föreläsare kommer att finnas tillgängliga för frågor under lunchen och fikapausen på eftermiddagen. Posterpresentationer utgör ett forum för diskussion och inspiration till förebyggande arbete och interventioner mot cybermobbning.
  15:30-16:15
  Dan Olweus
  Digital och traditionell mobbning: Myter, fakta och Skolverket
 • Under dag 1 på konferensen kommer samtliga föreläsningar att hållas på engelska
  08:30-09:30
  Kaffe and registrering
  09:30-09:40
  Välkommen
  Margareta Forsberg, chef Social resursförvaltning Göteborgs Stad
  09:40-10:30
  Peter K Smith
  Cyberbullying in young people: An overview of it’s nature and impact
  10:30-11:00
  Kaffe
  11:00-11:40
  Parallella föreläsningar
  Robert Thornberg – When it seems as something OK to do: Moral disengagement in traditional and cyber bullying
  Sofia Berne – Guidelines for prevention strategies against cyberbullying in schools – a review of current preventions
  11:40-13:00
  Lunch + posterutställning
  13:00-14:00
  Dan Olweus
  Cyberbullying and traditional bullying: Myths and realities
  14:10-15:00
  Parallella föreläsningar
  Patricia Agatston – Cyberbullying: Bullying in the Digital Age
  Ann Frisén – Cyberbullying definition and measurement issues – a systematic review of assessment instruments
  15:00-15.40
  Kaffe + posterutställning
  15:40-16:30
  Christina Salmivalli
  Precursors and consequences of online victimization: are they associated with the degree of traditional victimization experienced by the target?

Posterutställning

Måndag

Dessa finns i utställningen under måndagen. Några av de engelska posters från söndagen kommer även att finnas under måndagen. Listan uppdateras löpande. 


Barns digitala användande – Helsingborgs stad
Sedan 2008 har vi arbetet med Olweusprogrammet i Helsingborgs 34 kommunala grundskolor. Vi har stöttat skolorna under senare tid med utbildning i barns digitala användande och hur de kan hantera det ökande användandet av sociala medier. Casemetodik och elevaktiva rollspel är en viktig del i arbetet.

Friends – schysst på nätet
Projektet Schysst på nätet riktar sig till barn, unga och vuxna och innehåller utbildningar för att hjälpa skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras arbete mot kränkningar på nätet. Under konferensen kommer vi att presentera resultaten från Friends nätrapport 2014 samt förslag på hur vi tillsammans kan skapa ett schysstare klimat på nätet.

Hat på nätet
Ungdomsstyrelsen (från 1 april Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har regeringens uppdrag att förebygga kränkningar, hot och trakasserier bland unga på nätet. Vi har bland annat tagit fram en nätjuridisk handbok + lärarhandledning som kan användas som stödmaterial i skolan.

IKT fritids ett socialt och kulturellt fenomen
Vi har en aktivitet på fritids som vi kallar för IKT fritids (informations- och kommunikationsteknik)  då vi tar del av barnens virtuella värld och finns som stöd och bollplank i värdegrundsfrågor. Med samtal, diskussioner och reflektioner har vi väglett barnen i att vara schyst och säker på nätet.

Kartläggningar struktur och systematik  – Nordlyckeskolan, Göteborgs kommun
Senaste kartläggningen visade en ökning av nätmobbningen jämfört med andra former av mobbning. Under våra regelbundna elevmöten har vi fokuserat på media där ungdomar blivit kränkta och på temat näthat. Kollegiala samtal och elevmöten enligt systematiken i  Olweusprogrammet.

Traditionell mobbning och nätmobbning  – Talavidskolan, Jönköpings kommun
Via våra elevmötens utmaningar har vi kollegiala samtal i personalen, två kärnkomponenter i Olweusprogrammet. Ett effektivt rastvaktssystem har gett resultat i form av låga nätmobbningssiffror.

Trygg på nätet – Halmstad kommun, BUF
Lupp till handling, ett projekt som har inspirerat till ett systematiskt förebyggande arbete mot nätkränkningar. Insatserna har riktat sig till elever, föräldrar och pedagoger.

Söndag

Bullied online but not telling anyone: Prevalence and associations among children 12-18 years old
Daneback, K.
Machackova, H.
Bjereld, Y.
Sevcikova, A.
Dedkova, L.

Bullying victimization, friendship and electronic communication among school-aged children in Finland and Sweden 2001-2010
Þóroddur Bjarnason
Kristian Daneback
Petra Löfstedt
Jorma Tynjälä
Raili Välimaa
Max Petzold

Cyberbullying. About the relation between cyberbullying and traditional bullying
Göran Englund

Cyberbullying: Adolescents as a third persona
Anastasia Kapatzia

Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium and Empathy
Julia Barlińska
Anna Szuster
Mikołaj Winiewski
University of Warsaw, Faculty of Psychology

Cyberbullying and Problem Drinking Among U.S. Female College Students: A Multisite Study
Ellen Selkie, MD, MPH
Rajitha Kota, MPH
Megan Moreno, MD, MSEd, MPH

Cyberbullying- Guidelines and Suggestions for Prevention Work
Dr. Catarina Katzer

Cyberbullying victims: Mediation and coping
Alena Cerna
Lenka Dedkova
Hana Machackova

Cyberbullying Prevalence and Types Among U.S. Female College Students: A Multisite Study
Rajitha Kota, MPH
Ellen Selkie, MD, MPH
Megan Moreno, MD, MSEd, MPH

Cyberbullying prevention in lithuanian schools: the attitude of 5-12 grade pupils and teachers
Džiuginta Baraldsnes.

Cyber bullying vulnerability among college student with learning disabilities: Effects of social support, well being and coping strategies
Tali Heiman, PhD, Psychology and Education Department, The Open University of Israel
Dorit Olenik Shemesh, PhD, Psychology and Education Department, The Open University of Israel

Cyberbystanders’ emotional response: The context matters!
Hana Machackova, Masaryk University, Brno
Lenka Dedkova, Masaryk University, Brno
Anna Sevcikova, Masaryk University, Brno
Alena Cerna, Masaryk University, Brno

Differences in Excessive Online Behaviour, Cybergrooming Victimization and Sexting between traditional, cyber and combined bullying roles
Sebastian Wachs, University of Bremen, Germany
Ruth Sittichai, Prince of Songkla Univiversity, Thailand
Karsten D. Wolf, University of Bremen, Germany
Marianne Junger, University Twente, the Netherlands

Does online peer victimization make teen victims even more sick and unhappy?
Sindy R. Sumter
Susanne E. Baumgartner
Patti M. Valkenburg

Friendly Attac – A research based process to develop a serious game against cyber-bullying
Heidi Vandebosch
Karolien Poels
Katrien Van Cleemput
Sara Bastiaensens
Gie Deboutte

Groups of cyberbullying victims: Differentiating role of harm extent
Lenka Dedkova
Hana Machackova
Anna Sevcikova
Alena Cerna

 

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta Lislott Lundahl, lislott.lundahl@grkom.se

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arrangörer

gote-small

Göteborgs stad
Göran Englund
goran.englund@
socialresurs.goteborg.se

friends-small

Friends
Jacop Flärdh
jacop.flardh@friends.se

gr-s

Göteborgsregionen
Fredrik Åkerlind
fredrik.akerlind@grkom.se

gu-small

Göteborgs Universitet
Ann Frisén
ann.frisen@psy.gu.se
Sofia Berne
sofia.berne@psy.gu.se

ibpa-small

IBPA
Lynn Lonsway
lynnlonsway@gmail.com