Konferensen 2014

Patricia Agatston

Patricia Agatston

Ph.D. Prevention/Intervention Center, Marietta, GA, USA

Nätmobbning i en digital tid

Referat

UR film

 

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Generalsekreterare för Friends

Instagram-upproret
Lärdomar – Kännetecken – Ansvar och förebyggande arbete 

Referat

 UR film

 

Sofia Berne

Sofia Berne

Doktorand, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Riktlinjer för att arbeta förebyggande mot nätmobbning i skolor – en internationell genomgång

Referat

UR film

Appearance related cyberbullying – a problem especially for girls,
Ann Frisén & Sofia Berne

Referat

Caroline Dyrefors Grufman

Caroline Dyrefors Grufman

Sveriges barn- och elevombud, BEO

Skolans ansvar att motverka utanförskap

Referat

UR film

 

Ann Frisén

Ann Frisén

Professor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Att mäta nätmobbning – en systematisk genomgång av metoder 

Referat

Nätmobbning – utseendet är ofta i fokus speciellt när det gäller flickor
Ann Frisén & Sofia Berne

Referat

UR film

Dan Olweus

Dan Olweus

Research professor, Uni Health/Uni Research and University of Bergen, Norway.

Digital och traditionell mobbning: Myter, fakta och Skolverket

Referat

UR film

 

Christina Salmivalli

Christina Salmivalli

Professor of psychology, University of Turku, Finland

Utsatthet på nätet: Riskfaktorer, konsekvenser, and interventioner

Referat

UR film

Peter K Smith

Peter K Smith

Emeritus Professor, Goldsmiths, University of London, UK

Nätmobbning bland unga: En översikt av dess natur och konsekvenser

Referat

UR film

Robert Thornberg

Robert Thornberg

Biträdande professor i pedagogik
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet

När det plötsligt verkar okej att göra det: Sociala och psykologiska processer som bortrationaliserar och rättfärdigar traditionell mobbning och nätmobbning

Referat

Linda Beckman

Linda Beckman

Ph.D., Karlstads universitet

Nätmobbing – är det värre än traditionell mobbning? Effekter på psykisk hälsa och skolprestationer

Referat